STRATEGIE

De digitale revolutie is volop aan de gang en zal ook de komende jaren stevig doorzetten. Het gedrag, verwachtingen en wensen van (potentiële) klanten veranderen. Traditionele business modellen vallen om waar nieuwe innovatieve modellen hele sectoren openbreken.

Strategie gaat veel verder dan een website of online marketing kanalen. De strategie moet in het teken staan van groei, het bedrijf verder helpen naar de volgende stap onderweg naar online succes. Een strategie is voor elke bedrijf uniek.

Online succesvol worden begint bij het formuleren van een heldere, krachtige online strategie. Je doelstellingen vormen de basis van je uiteindelijke actieplan. Om jouw online marketing strategie te bepalen is het van belang om te weten welke kanalen je moet inzetten. Maar ook waar je doelgroep zich bevindt en hoe je die het beste kunt bereiken.

Weet jij waar je staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar gaat komen? Wij helpen je hier graag mee verder.

Bedrijfsstrategie

Wat is je missie? Wat draag je uit als bedrijf? Hier stemmen we de doelstellingen op af. Wat wil je bereiken in het komende jaar, de komende 5 jaar? Denk daarbij aan het uitbreiden van je klantenbestand, of van je dienstenpakket. Deze onderdelen vormen het fundament van je strategie.

De doelgroep

Bij het in kaart brengen van de doelgroep is het van belang om te weten waar ze te vinden is en hoe ze te bereiken is. Waar is de doelgroep precies te vinden en op welke kanalen? Ben jij vindbaar en zichtbaar voor je doelgroep? Breng je de juiste boodschap over? Als dit duidelijk is kan worden bepaald welke kanalen er ingezet moeten worden en hoe deze, maar ook je website, ingericht moeten worden.
Doelstelling hierbij is het ontwikkelen van een persoonlijke benadering met de juiste content, gericht op je doelgroep, verspreid over de juiste kanalen. Wij willen je graag advies geven over het vormen en uitvoeren van een online marketing strategie. Wij helpen je graag met de boodschap die je wilt overbrengen & de inzet en optimalisatie van kanalen.

Strategie traject

Om voor jouw bedrijf de optimale strategie in kaart te brengen, inventariseert EQ allereerst de huidige situatie. Een stabiele basis is de eerste voorwaarde voor structurele groei. Dat begint bij het business model. Daarnaast bepaalt je datahuishouding of je zicht hebt op de juiste zaken, de werkelijkheid ook meetbaar kunt maken en je het juiste inzicht hebt om te anticiperen op ontwikkelingen.
Bovendien zal jullie interne structuur en techniek onder de loep genomen worden omdat deze de groei en een sterk uitvoerbare strategie moeten kunnen faciliteren.

Aan de hand van een rapportage laten we overzichtelijk zien waar je als bedrijf nu staat en welke stappen er genomen dienen te worden om de gewenste groei te realiseren. Het optimaal inrichten van marketing kanalen in de juiste mix zal uiteindelijk leiden tot de juiste stroom van kwalitatieve bezoekers aan je website, die moeten leiden tot een groei in sales.

error: